Minulé životy

17.11.2016 12:29

Přednáška  Minulé životy

 

Reinkarnace – převtělování nebo znovu vtělení duše do jiného těla.

Reinkarnaci řídí a  rozhoduje o ní tzv. Vyšší řád. Posuzuje lidské skutky a nich vyvozuje důsledky. Nerozlišuje, zda to bylo úmyslně či neúmyslně

 

Karma je čin,  konání, to co člověk učiní, to se mu vrátí, jde o životní úděl nebo úkol. Jde o zákon příčiny a následku. Většinou je to o tom, aby člověk něco napravil, pochopil.

 

Karmická zátěž – tzv. hříchy, jde o provinění vůči sobě a druhým v minulosti. Může se jednat o jednorázovou záležitost, ale také o stále se opakující chyby.

 

Sedm smrtelných hříchů

pýcha (superbia) – touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní.,  nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost. Opakem je pokora.

Lakomství (avaritia) – lakota, vyznačuje se touhou získávání co největšího majetku a realizováním této touhy. Opakem je štědrost

Závist (invidia) – touha po tom, co má někdo jiný.  Opakem je  upřímné sdílení.

Hněv (ira) – nekontrolovatelný pocit zlosti a nenávisti. Opakem je laskavost, láskyplnost.

Smilstvo (luxuria) – touha po sexuální uspokojení, bez citových projevů, bez lásky.

Obžerství (gula) – nadměrné požívání potravin a nápojů, především alkoholických. Opakem obžerství je střídmost v jídle a pití. 

Lenost (acedia) – odmítání svých schopností, které by mohl člověk využít pro sebe a pro druhé. Opakem je pracovitost. 

 

Zralosti duše – úroveň  duchovních hodnot člověka, jde o přístupnost člověka k vyšším záležitostem, je to o míře jeho připravenosti a odhodlanosti.

 

Paměť duše - každá duše má paměť, kde jsou všechny skutky zaznamenány. Člověk si nepamatuje vědomě, co učinil. Ale vše je v jeho podvědomí

 

Nemoci karmické – zdravotní problémy způsobené proviněním z minulých životů. Pokud člověk zemřel na nějakou nemoc nebo zranění, tak může v následujících životech pocítit problémy v určitém místě na těle. Různé fobie jsou také z minulých životů.

 

Meditace odpuštění - Jde o poznání, pochopení a odpuštění. Důležité je nejen odpuštění druhým, ale hlavně sami sobě. Jde o to, aby člověk neopakoval stejné chyby z minulosti.

 

Prosba Ježíšovi

 Prosím Ježíše Krista, aby mi odpustil a vymazal všechny moje přestupky vůči Božím zákonům ze všech životů minulých, přítomných, budoucích, na těle, duchu, duši, v mém podvědomí, vědomí, nevědomí z mých hmotných a duchovní těl, z mé genetické, energetické, buněčné, mezibuněčné a DNA paměti. A je-li to vůle Boží ze všech předků, souběžníků, následovníků (všech zúčastněných). Prosím o odpuštění a milost, prosím o odpuštění a milost, prosím o odpuštění a milost. Amen
Prosím, abych si z toho vzal(a) ponaučení, moudrost a vnitřní sílu, aby vše negativní bylo nahrazeno Božím světlem, láskou, vírou, harmonií,zdravím, moudrostí, radostí, pokorou, vděčností a bohatstvím. Děkuji za vyslyšení prosby. Amen

 

www.samankarenata.cz