O duši člověka

17.11.2016 12:27

Přednáška o duši člověka

Sedm druhů těl – fyzické, éterické, astrální, mentální, duchovní, kosmické, nirvánské

Duše – přestavuje Boha, božství v nás, je součástí lidského já, princip života, má za úkol sbírat zkušenosti.  Po smrti se odpoutává od stříbrné šňůrky., spojí se s tělem astrálním, tedy duchem.

Duch  - součást duše, je to astrální tělo

Astrál – je v překladu z latiny souhvězdí nebe. Astrál může být duch člověka, ale také jiného původu. 

1/Přírodní astrál –  např.  skřítci, démoni, elfové, salamandři.

2/ Astrálové zemřelých lidí a zvířat – duchové zemřelých hmotných bytostí

3/Astrálové mimozemšťanů – bytosti z jiných dimenzí- nepotřebují tělo

4/ Vyšší duchovní bytosti – přicházejí jen z vážných důvodů, zjevují se i v lidské podobě.

Projevy astrálních bytostí v hmotném světě

Přivolat si je lze vědomě, tzv. vyvolávání duchů (spiritismus) – nevyvolá se duch člověka, ale mnohdy dosti nebezpečný astrál, který může způsobit i smrt.

Při meditaci při nedostatečné mentální ochraně

Nevědomě při hádce, svými negativními myšlenkami, ve spánku /přivtělení astrálové)

Důvody, proč zůstává duch na zemi

Při náhlých, předčasných úmrtích, sebevraždách, lpění na majetku, nevyřešené záležitosti za života, neodpouštění někomu, tzv. držení ducha živými (nadměrné truchlení, urna v bytě)

Místa, kde se zdržují neodvedení duchové

Na místech, kde zůstalo – zemřelo fyzické tělo, v nemocnicích, u silnic /autonehody), na místech, které měl člověk rád, kde žil, ke kterému měl vztah. Duch tam může být i několik století. Může se projevovat různě, může se i zhmotnit. Lidé často říkají, že  tam straší.

Přivtělené duše

Negativní vliv na člověka i zvířata, na jeho fyzický i psychický stav, úbytek energie, tzv. energetický vysávání duchem (parazitování), stavy úzkosti, nevolnost, tuhnutí krku, bolesti hlavy, nespavost.

Správný postup při setkání s neodvedenými duchy

Nelitovat zemřelého, nemyslet na něj intenzivně (duch to bere jako výzvu), provést mentální ochranu, říct – s láskou tě posílám do Světla nebo tam, kam patříš a tak to je. důležitý je rituál rozloučení, odpuštění. 

www. samankarenata.cz