Přednáška Archandělé a Nanebevzatí mistři

31.01.2019 13:34

Přednáška Archandělé a Nanebevzatí mistři                                        

 Michael - vede síly dobra proti silám temnoty. Poskytuje podporu v boji s démony a temnými silami. Lze ho požádat o pomoc při překonání negativních tendencí. Jeho posláním je vést a ochraňovat .

 Gabriel – pomocník pravdy, anděl radosti. Vede k intuici, ochránce dětí, pečuje o vnitřní dítě, podporuje duchovní růst,  ochraňuje vše, co je čisté a přirozené.

 

Rafael -  anděl léčení a vědění, duchovního poznání, průvodce na cestě životem, má smysl pro humor.

 

Uriel  – anděl odplaty, trestá hříšníky, pomáhá s alchymií, božskou magií, studiem, při řešení problémů, správném rozhodnutí. Učitel, který dohlíží na životní lekce.

 

Jofiel realizuje přání ve hmotném světě, pomáhá s hledáním krásy, moudrosti a tvořivosti.

 

Azrael  anděl smrti, odvádí duše na druhý břeh a pomáhá při vymýtání duchů, jeho aspekty jsou moudrost, změna, pohyb a mír.

 

Metatron spojuje lidi a Boha, duchovno a hmotu. Pomáhá lidem najít svoji cestu, jeho aspekty jsou transformace, odložení pýchy a práce s dětmi

 

Sandalphon je anděl, jehož jméno znamená bratr. Je totiž dvojčetem Metatrona, pomáhá ve spojování mužských a ženských protikladů, pomáhá s odpuštěním a je patronem hudby

 

Nanebevzatí  mistři

 

Ježíš – ochrana, bezpečí, odpuštění, naplnění srdce láskou, léčení fyzické i duševní.

 Panenka Marie -  pomáhá dětem a jejich opatrovatelům, žádost o klid a naplnění svých potřeb  Svatý František -  patron zvířat a životního prostředí, víra v sebe sama

Svatý Josef  Kopertinský – patron studentů.

 

San Germain – zázračný Evropan, pomáhá poslům světla, kteří chtějí napomoci světovému míru. Vnáší do vztahu čestnost a spravedlnost. (já jsem bytost fialového plamene, já jsem čistota, kterou si Bůh přeje)

Hilarion – při léčení a pročištění energie, aby se připoutané duše vzdálily ze země.

Mahachohan Ragoczy -  o pomoc s esoterickým učením, duchovní výukou.

Merlin – pomáhá duchovním učitelům a léčitelům používat energie prospěšným způsobem.

Babaji – jogín, nesmrtelný avatar, naučit se překonat fyzické omezení

Serapis Bay – egyptský bůh, pojítko mezi nebem a zemí, prosba k dodání energie a motivaci

Isis a Osiris – egyptští bohové, ženská síla energie, a mužská síla a energie.

Horus – syn Isis a Osirise, pomocník s fyzickým i duchovním zrakem.

Toth – egyptský Bůh, žádost o pomoc s jakýmkoliv psaným projektem 

Pallas Athena -  řecká bohyně moudrosti, pomoc s jakýmkoliv konfliktem.      

 

 

Duch - astrální tělo zemřelého, které bere energii. Separát – duch, který byl už ve Světle a vrátil se zpět, dobrovolně nebo ho někdo stáhnul, nemá tělo ani úkol a parazituje na jiných.

Diskarnát -  negativní neorganická struktura- zesílené zlo vyvolané lidmi, zlost, závist, pomluvy.

 

Jsem v bezpečí a pod ochranou Ježíše Krista.

To co není moje, posílám pryč tam, kam to patří.