P A R T N E R S K É    P O R A D E N S T V Í                                  

 

 

 

Každý chce mít spokojený vztah – zkrátka najít toho pravého.

Tajemství úspěšných vztahů spočívá ve vzájemném souladu tělesném i duševním.

Právě duševní stránka je nejdůležitější. Je důležité poznat nejdřív sami sebe. Zamyslet se nad svými nedostatky.

Nejsme andělé – máme svoje chyby.

Čím více se snažíme zapírat vlastní chyby, tím více potřebujeme vidět chyby v ostatních lidech.

Abychom pochopili a začali milovat druhého, nejdříve potřebujeme pochopit a začít milovat sami sebe.

Nejdůležitějším vztahem je vztah se sebou.

Nejdůležitější je naučit se cenit si sama sebe a respektovat se. Ve chvíli, kdy se to naučíte, budete moci respektovat ostatní lidi a vážit si jich.

Nežijte v omylu!

Jedním z největších chyb, je mylné přesvědčení, že náš partner je tu proto, aby se o nás staral.

Očekávání, že by partner měl uspokojovat naše potřeby, však ve skutečnosti vztah brzdí.

Milujte všechny partnerovy přednosti i nedostatky.

Akceptujte partnera (partnerku) takového (takovou), jaký (jaká) je.

Nehledejte jen chyby!

Zanechte kritiky, snažte se pomáhat, podporovat, povzbuzovat, podržet.

Každý vztah má nějaký smysl

Smyslem každého vztahu je vytvářet a prožívat štěstí.

Štěstí pramení z naší schopnosti navázat kontakt, dávat a přijímat rozdíly tak, aby v našem vztahu vznikl soulad, aby vznikla vzájemná důvěra.

Láska je nejsilnější na světě – vše překoná.