• Poselství Plejádských bytostí k aktuální světové situaci, dne 19.3.2020

 

Milí poslové světla,

zdravíme vás v tomto čase a v tomto prostoru a předáváme vám informace k situaci, která v tuto dobu nastala.

Tato situace, která nastala, byla předem naplánována. Nechceme v tomto přenosu informací hovořit pouze o tmavých silách a o tmavých elementech. Chtěli bychom osvětlit celkovou energetickou situaci, která právě probíhá.

Mnoho z vás jistě ví, že koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 byl počet lidí s prosvětleným srdcem a navýšeným spirituálním vědomím dovršen.

Mnoho z vás jistě ví, že počet těchto lidí násobí své světlo, prosvětluje prostory a časy své existence a tím pádem i existence ostatních.

Toto světlo přitahuje světlo dalších frekvencí, které k vám z kosmu dopadají. Každým dnem se navyšuje frekvence a světlo, které k vám lidem z univerza přichází.

Každým dnem se navyšuje vědomí lidských bytostí, které jsou pro rozvoj svého vědomí připraveny.

Každý den se otevírají kosmické brány, které spojují planetu Zem s božským světlem a s jeho inteligencí.

Tmavě smýšlející bytosti chápou celou situaci a chápou, že momentální kosmický vývoj povede zákonitě k celkovému osvobození lidstva od tmavých energetických polí a tmavé minulosti.

Tmavě smýšlející bytosti chápou, že božské světlo se nazadržitelně zakotvuje v lidských srdcích a dříve či později se rozprostře po celé planetě.

Tmavě smýšlející bytosti chápou, že lidstvo se dříve či později osvobodí ze spárů tmavých elementů a napojí se na frekvenci kosmické svobody.

To, co se nyní na této planetě děje, patří k naplánované akci, která má lidstvo navrátit zpět do frekvence strachu, beznaděje a obav z budoucnosti.

Tato celosvětová akce otřásla psychikou lidské společnosti ale zároveň probudila v lidských srdcích intuici a přinesla lidem strávit svůj čas se sebou samými a se svými nejbližšími.

Tato naplánovaná akce má ale mnohem větší důvod, proč byla naplánována.

Častokrát jsme lidské společnosti sdělovali, že časové linie lidské společnosti byly zmanipulovány. Jedna z těchto časových linií právě dobíhá do konce.

Letošní velikonoční období bude pro lidstvo ohromným historickým mezníkem, kdy se nynější časová linie lidstva začne vracet do svého původního stavu. Letošní velikonoční období přinese planetě Zem ohromné množství kosmického světla, které přinese zesílené Kristovo světlo a jeho vědomí.

Lidské bytosti, které se již na nové kosmické frekvence připravovali a otevřeli svá srdce, přijmou tyto nové informace. Tím nastane ohromný kvantový přesun do nových dimenzí lidstva. Tento kvantový vědomostní skok pomůže transformovat tuto negativní časovou linii, která měla tomuto celkovému kosmickému vědomostnímu procesu lidstva zabránit. Lidské srdce je tomuto procesu klíčem a kódem.

Celková situace lidstva se začne zesíleně měnit. Nastanou ohromné procesy, které začnou na planetě dělat „pořádek“ a které začnou nejrůznější lidské oblasti uvádět do původního božského stavu. Tak, jak to bylo, když lidstvo přišlo na planetu Zem a žilo podle božských zákonů čistoty.

Tento proces, který již v podstatě začal, uvede do pořádku vše, co doposud v božském pořádku nebylo.

Mnoho z vás nosí již božský pořádek ve svém srdci a proto tyto změny pro vás nebudou zásadní nebo překvapující.

Pro mnohé ale bude tato situace a její vývoj zcela nový a překročí hranice lidského očekávání či myšlení.

Apelujeme na celé lidstvo a na všechny lidi dobré vůle. Pomáhejte druhým, kteří se své budoucnosti bojí a očekávají jen to nejhorší. Pomáhejte jim a buďte jim vzorem. Ukažte jim své pozitivné stanovisko. Nenechte své pozitivní názory a radost z nové budoucnosti negativně smýšlejícími osobami zašlapat.

Tento převrat do nové budoucnosti byl již dlouho očekáván. Milióny prosvětlených lidských duší této planety na tuto dobu dlouho čekaly. Milióny lidských duší inkarnovalo na tuto planetu, aby mohlo společně tento převrat do pozitivní budoucnosti podpořit. A vy patříte k nim!

Přípravy na tento převrat do nové pozitivní budoucnosti trval celá desetilí, staletí, tisíciletí…pro mnohé z vás se zdálo, že trvá celou věčnost…

Období, které nyní nastane, přinese ohromné pozitivní změny. Přesto je nutné chápat, že nová pozitivní budoucnost bude moci přijít až poté, kdy struktury starého světa definitivně padnou a budou transformovány ve světlo.

Přestože tato aktuální situace přinesla paniku a strach, přinesla zároveň navýšené propojení mezi lidmi, kteří v sobě nesou čisté srdce s pozitivními nadhledy.

Mnoho z vás na novou pozitivní budoucnost již čekalo. Tmavé bytosti chápou celou situaci a vědí, že panikou a strachem mohou tuto jedinečnou kosmickou záležitost, která o těchto velikonočních svátcích nastane, zakrýt. Nad lidstvem byly touto aktuální situací rozprostřeny sítě strachu…

My, plejádské bytosti, společně s dalšími mírumilovnými mimozemskými bytostmi, společně se světelnými bytostmi příslušnými pro planetu Zem, společně se společenstvím lidských duší lidského nebe, apelujeme na všechny lidské bytosti dobré vůle. Dobré vůle v lidských srdcích.

Neztrácejte naděje do nové budoucnosti. Napojujte se na frekvence radosti, ,míru a naděje!

Napojujte se na nejčistší božskou esenci lidské rasy. Tato božská esence vás napojuje na nejčistší esenci duše lidstva. Spojuje vás s nejčistšími frekvencemi božské energie a inteligence. Pokud chcete, používejte pro toto napojení číselný kód 8787. Vizualizujte ho či přenášejte na vodu, kterou pijete.

Díky vašemu světlu ve vašem srdci a díky vašemu navýšenému vědomí může být negativní časová linie lidstva transformována. Mohou být transformovány i prostory a meziprostory, které do lidské přítomnosti a budoucnosti již nepatří.

Apelujeme na každého z vás. Spojujte se s vašimi světelnými průvodci, spojujte se s vaší rodinou v lidském nebi. Vaše rodina se z těchto dimenzí zesíleně hlásí. Hledá zesílený kontakt ke každému z vás! Chce vás podpořit jejím světlem, láskou a moudrostí, kterou vaši předci v celkovém energetickém poli vaší rodinné linie nesou.

Tento vědomostní vzestup, který probíhá každým dnem, propojuje a spojuje světlo fyzických a jemnohmotných bytostí.

Tento vědomostní vzestup propojuje a spojuje fyzické a jemnohmotné světy, které se spojují v jeden celek!

A právě tento proces nastává nyní. V tyto dny. Nacházíte se v jedné z nejvýznamnějších dob vaší lidské historie.

Tmavé elementy se snaží převést nadváhu nad celým děním tohoto světa ale příval kosmického světla, které přichází z božského zdroje je nezadržitelný!!!

Vaše planeta nabírá do svých portálů toto kosmické božské světlo a tmavé elementy budou muset tuto planetu opustit.

Fyzické a jemnohmotné světy se propojují a slévají v jeden…

Vaše příroda se od minulého roku 2019 začíná ohromně regenerovat, neboť přísun prapůvodních frekvencí a informací z božského zdroje vrací přírodu do původního přirozeného stavu.

Klidový stav, který byl touto nepřirozenou, uměle vytvořenou nynější situací vyvolán, pomohl též přírodě k zesílené regeneraci. Zeměkoule se mohla zhluboka nadechnout a začít nabírat síly.

Žádáme všechny obyvatele této planety o zesílenou důvěru v pozitivní budoucnost lidstva. Zesílená důvěra přinese pozitivní zítřky, na které všichni dlouho čekali.

Žádáme vás o zesílenou pomoc nejen sobě ale o ostatním, svým pozitivním nadhledem nad touto situací.

Každé pondělí od 21 do 21.20 hodin pracujeme zesíleně energeticky s každým, který pomoc potřebuje a s každým, který o své navýšené vědomí žádá. V tuto uvedenou dobu meditují a pracují společně s námi již tisíce příznivců kosmických léčebných frekvencí. Vytvořili jsme společně energetické pole, které pomáhá všem, kteří pomoc potřebují. A každý z vás má k tomuto poli přístup.

Každé pondělí v tuto uvedenou dobu přenášíme kosmické informace a frekvence ke každému, kdo se na nás napojí. Váš úmysl je postačující. Společná pozitivní síla mezi vámi a námi neustále narůstá.

(Samozřejmě se na nás můžete napojovat i v jinou libovolnou dobu.)

V tuto dobu této vyjímečné složité planetární situace budeme přenášet kosmické informace a energii každý večer. Začneme již ode dneška 19.3.2020. Budeme přenášet zesíleně do konce měsíce dubna. Každý večer, od 21 do 21.20 hodin.

Ve velikonoční svátky budeme energii a kosmické frekvence a informace přenášet zesíleně.

Na velikonoční svátky obdrží lidé, kteří jsou pro to připraveny, kristovy světelné paprsky, které se v jejich srdcích propojí v jedno ohromné světlo. A toto světlo transformuje negativní časy a prostory tohoto člověka.

Světlo lidských srdcí vytvoří řetězovou reakci mezi lidmi a pomůže transformovat negativní časovou linii a negativní realitu této doby.

O velikonočních svátcích můžeš provádět následující meditaci. My, plejádské bytosti a světelné bytosti, které jsou pro tebe příslušné, tě budou provázet.

Pohodlně se usaď nebo lehni a dýchej zhluboka.

Připrav se na to, navýšit tvé spirituální vědomí a přijmout Kristovo světlo a jeho vědomí přicházející z božského zdroje do tvého srdce.

Požádej svoji duši, aby se propojila se silou, krásou a láskou tvého srdce.

Tvé srdce a tvá duše jsou nyní jeden celek a tvá duše sídlí v tvém srdci.

Napoj se silou a láskou tvého srdce a tvé duše na tvoji rodinu v lidském nebi.

Požádej nyní ženskou linii předků tvého rodu postavit se za tebe po tvé levé straně.

Požádej mužskou linii předků tvého rodu postavit se za tebe po tvé pravé straně.

Vyslov:

„Napojuji se na vaši lásku, pozitivní sílu, moudrost a nejlepší vlastnosti, které v sobě nesete. Integruji do mého srdce vaše nejlepší vlastnosti, které pomohou mě a dalším lidským bytostem. Děkuji vám za vaši existenci.“

Zhluboka dýchej a přijímej dary tvých předků. Pociťuj jejich přítomnost.

Nyní se napoj svým srdcem na tvé světelné bytosti a popros je o podporu při tomto procesu.

Vyslov:

„Mé srdce je nyní a v tomto prostoru připraveno přijmout, integrovat a aktivovat Kristovo kosmické světlo, které navýší mé vědomí a celkové světlo mé reality.“

Přijímej tuto lásku a toto světlo do tvého srdce.

Vizualizuj před tvým srdcem a za tvými zády v oblasti tvého srdce číselný kód 8787. Tento číselný kód tě spojuje s nejčistší božskou esencí lidstva.

Vyslov:

„Mé srdce je napojeno na nejčistší božskou esenci lidstva. Mé srdce přijímá kristovu kosmickou lásku. Moji předci mé rodiny posilují a léčí moji realitu.

Mé srdce rozpostírá své světlo do všech časů a prostorů mé reality a propojuje se se světlem dalších realit láskyplných lidských duší.

Světlo, láska, vděčnost a mír naplňují mé srdce.

Mé srdce je klíčem k uzdravení všech úrovní mého bytí“

Děkuji, děkuji, děkuji.

Mír s vámi, mír s námi.

Vaši plejádští průvodci

Poznámka autora:

Plejádské bytosti mi sdělily, že bychom měli být připraveni na případné eventuality při tomto planetárním procesu, který by měl v dubnu proběhnout. Měli bychom mít doma pro všechny případy několik litrů pitné vody a jídla na několik dní, pokud by nastal kratší výpadek elektrického proudu. Tato eventualita nemusí nastat ale byla jsme upozorněna tuto informaci sdělit.

Přeji Vám všem lásku a mír!

 

KORONA VIRUS

V informačním poli planety Země se objevila informace pro čištění vědomí člověka (do dvou měsíců by měla pokrýt celou Zemi.) Jakmile se tato informace propojí s vědomím člověka, který své vědomí zatím nečistí, nastaví se u něj tento očistný proces automaticky. V případě, že vědomí je více znečíštěno, objeví se Korona virus, který napomáhá odstranit škodlivé záznamy z vědomí. Virus je proto nápomocný. Nedokáže ale odstranit, či transformovat škodlivé látky (např. kys. Močová s negativním energetickým nábojem, nesoucí informace škodlivé pro tkáně.) úplně.. Tyto zbytky potom způsobují zánět dýchacích cest, případně plic. K zánětu může samozřejmě dojít i bez přítomnosti viru, pokud se z vědomí v těle uvolní tyto energoinformační látky a tělo je nedokáže odstranit.

K nákaze může dojít dvěma způsoby:

  1.  Přenosem informace čištění vědomí – u lidí, kteří své vědomí ještě čistit nezačali.
  2.  Běžným přenosem viru –   mezilidským kontaktem, kapénkovou infekcí – u lidí, kteří již vědomí čistí.

Aby průběh této očisty nebyl pro nás problémový, je zapotřebí čistit vědomí aktivně takovým způsobem, který v těle nezanechá žádné škodlivé látky (energo-info. látky), uvolněné čištěním vědomí. Existují způsoby, jimiž můžeme vědomí čistit bezpečně a účinně a tento proces zdokonalit a urychlit. Tím se někdo může virové nákaze i vyhnout úplně. Nesmíme ale  zapomenout, že viry nám pomáhají. Ale ne dokonale. Zanechávají částečně transformované energo-informační látky,  vyvolávající zánět. Pokud vezmeme tento očistný proces do svých rukou, viry už nebudou mít v našem těle co na práci.  A i když se nám to nepodaří zcela, průběh onemocnění bude v tom případě   odlehčený.

PREVENCE

KONTROLA  MYSLI -  žádné špatné a negativní myšlenky.( Ve vědomí se zaznamenává špatné myšlení ) Hlídat si negativní myšlení a rozpouštět jej.

ČIŠTĚNÍ  NEGATIVNÍCH  MYŠLENKOVÝCH  VZORCU  Z VĚDOMÍ :

  1.   Představa plochy zlatého světla: např. představa filmového plátna, zářícího zlatým světlem. Soustředit se na tuto vnitřní vizi po dobu 3 minut/ 1x denně, ráno.

Představa zlatého světla má transformační účinek na energie, které mají destruktivní vliv na buňky.(zneškodňuje látky, uvolňující se z vědomí.)

  1.    Pránajáma- dechové cvičení:  dýcháme oběma nosníma dírkama najednou.

Lidé s menší kapacitou plic:  Nádech na 6 dob   -   Výdech na 8 až 12 dob. Výdech postupně prodlužujeme až na 12 dob, tak jak nám to tělo dovolí bez nepříjemných pocitů nebo nedostatečnosti dechu. Dýcháme 10 kompletních dechů (nádech, výdech= jeden dech) Můžeme zvyšovat postupně počet dechů až na 16 podle toho jak je to pohodlné pro tělo. Počet 16ti dechů nepřekračujeme. Praktikujeme 2xdenně, ráno a večer.

Lidé s běžnou kapacitou plic:   Nádech na 8 dob   -   Výdech na 12 až 16 dob.

Výdech postupně prodlužovat až na 16 dob tak, jak nám tělo dovolí bez nepříjemných pocitů nebo nedostatečnosti dechu. Uděláme si 10 až 18 kompletních dechů. Postupně

můžeme pomalu po 1 dechu zvyšovat počet dechů až na 18, tento počet nepřekračujeme!. Musíme mít na paměti, že méně je často více.

Doby měříme podle tepu. Najdeme si na zápěstí tep – jeden tep= rovná se jedna doba. Tento dech je bezpečný pro každého. Čistí škodlivé látky v těle a dodává energii tkáním

 3. Byliny:

  a)  Levandule:   výluh z květů -1xdenně : ½ čaj.lžičky květu levandule do 1/4litrového šálku, zalít studenou vodou. Ráno slít a vypít 1hod.  po snídani nebo dopoledne.

Levandule má energii potřebnou pro transformaci škodlivých látek v těle.

  b) Představa celé rostliny třapatky nachové /echinacea rostoucí na záhoně .Má být rozkvetlá, se 6 krásnými květy. Na představu se soustředíme  3 min/ 1xdenně / nejlépe večer

Třapatka nachová má informaci pro odstranění škodlivých látek z těla. Tato informace přejde do těla jen vědomím při představě celé rostliny. Tinktura z Třapatky tuto informaci neobsahuje ale je dobrá pro posílení imunity vůbec. Proto je vhodné brát jak výtažek z echinacei, tak praktikovat představu.                                                                                            

4.Vnímat místo mezi lopatkami. Toto místo je kořenem srdeční čakry, skrze kterou se čistí a odstraňují negativní energie z vědomí. Prociťujeme-li toto místo, přivádíme tam naši energii, která napomáhá odstraňování špatných energií z vědomí a udržuje čakru v pořádku.. Toto praktikujeme během dne, kdykoli si vzpomeneme- důležité!

Věnujme se nyní v této nejisté době sobě, pracujme na pročištění a zdokonalení sebe,neboť zdokonalit své okolí a zlepšit společnost můžeme jen skrze sebe.