H O R O S K O P Y 

 

Horoskopy na rok 2020

Berani

Tento rok bude pro Berany velmi úspěšný v pracovní oblasti a kariéře. Mohou se jim ukázat nové možnosti a příležitosti se prosadit. Mohou ovšem změnit práci a polepšit si. Jak moc budou spokojeni, to záleží na tom, jak si vedli v předchozím roce. Mohou zúročit svoji tvořivost. V první polovině může dojít k finančnímu zvratu, může se také měnit jejich okolí, objevit se mohou nové cíle. Černá luna bude procházet jejich znamením, což znamená, že se mohou otevírat staré nevyřešené věci, které bude nutné řešit radikálně a samostatně.

Novoluní 24.3.  v Beranu . Dozví se něco o svém životním úkolu, stavu podvědomí, začátky nových akcí.

1.10. úplněk v Beranu.  Pokud podepsali dříve nevýhodnou smlouvu, tak se toto může úspěšně stabilizovat.

Býci

Budou tento rok nutné změny, budou se muset naučit jednat s lidmi, nenechat se nikým a ničím omezovat, nebude dobré se povyšovat. Mohou se dobře prosadit, udělat to, jak to sami cítí, i když mohou něco ztratit, později pochopí, že to bylo správné, když něco obětovali. Měli by mít radost ze života, mohou očekávat profesní růst, ale v pracovní oblasti se může vyjevit nějaké nesrovnalost, kterou budou muset řešit, mají dbát na spravedlnost a postavit se na tu správnou stranu. Vyplatí se snaha zhodnotit své peníze, úspěšné mohou být cesty do zahraničí.     

22.10.  Vstupuje Černá luna do jejich znamení, zde se vyjeví věci z jejich podvědomí, projeví se karmická témata.

23.4. novoluní v Býku.  Přijde inspirace a šťastné nápady, hlavně ohledně peněz. 

31.10. úplněk v Býku . Dokončí se změny, na kterých celý rok pracovali, velké osudové zvraty.

Blíženci

Důležité bude v tomto roce jejich vzdělávání, nalezení skrytých zdrojů, hlavně aby je nalezli sami v sobě. Bude to vyžadovat změnu postoje, dobré investice, aktivní zapojení se do projektů. Bude nutné dát si do pořádku i své partnerské vztahy. Vyřešit spory z minulosti, budou mít snahu zkrášlovat své bydlení, mohou mít i nečekané výdeje, ale svojí pílí vše rychle vyřeší. Mohou řešit i změnu bydlení nebo povolání. Budou chtít mít vedle sebe někoho, na koho se budou moci spolehnout. Důležitá bude i sexualita.

Novoluní v Blížencích 22.5.  Nové plány v oblasti vztahů, prosazení se.

Úplněk  v Blížencích 30.11. Zásadní období ohledně smluv a ukončení něčeho co jim nevyhovovalo.

Raci

Může to být velmi akční i náročný rok, jak v pracovním procesu, tak i ve vztazích celkově. Půjde o rozšíření majetku a rozhodování, podpisování smluv, nutná je zde opatrnost, neměli by slibovat víc, než mohou splnit.  Půjde i o jejich osobní růst, dbát na to, aby měli vedle sebe spolehlivého společníka.  Budou chtít, aby vynikli a aby ostatní uznali jejich snahu. Mohou jít však do extrémů, buď budou hodně úspěšní, nebo mohou spadnout skoro až na dno v oblasti financí.  Bude záležet hlavně na nich, jak se k tomuto postaví.

Úplněk  v Raku 10.1 a 20.12.  V tyto dny by měli být velmi opatrní, může se jednat o velmi zásadní zkoušky.

Novoluní  v Raku 21.6 a 20.7. Čas na důležitá rozhodnutí, mají se naučit hospodařit a vybírat si vhodné partnery

Lvi

Tento rok bude pro Lvy náročný hlavně ve vztazích, půjde o to, jak dokážou druhé respektovat, jak dokážou využít nové možnosti. Může se změnit jejich náhled na život, mohou udělat radikální změny, měli by dobře zvážit kam investovat a do koho, mohou podepsat důležitou smlouvu, úspěšně vyřešit úřední záležitosti, první polovina může být dosti náročná ve všech směrech, druhá už klidnější, měli by dbát i na své zdraví, zbavit se nežádoucích závislostí, zlepšovat svoji kondici, mohli by to pocítit na své vitalitě a na svém zdraví.

Úplněk ve Lvu 9.2.  Dobré plánovat životní změny, řešit problémy s dětmi.

Novoluní ve Lvu 19.8.  Mohou neskutečně vyniknout, vytvořit nové projekty, posunout se v kariéře. 

Panny

V tomto roce si mohou užívat radosti s dětmi i vnoučaty. V rodině nastane harmonie a klid. Budou mít tendenci investovat do bydlení do domova, jejich milostné vztahy ovšem mohou projít menší krizí, vzniknout mohou různá zbytečná nedorozumění.  Budou se snažit vyniknout v pracovní oblasti, být víc kreativní a nepodceňovat se. Vytvoří si patřičný respekt, proto není dobré se podceňovat a hrát si na oběť. Případné problémy se brzo vyřeší a Panny budou mít zase klid.

Úplněk v Panně  9.3.  Silné napětí ve všech druzích vztahů, ale na druhou stranu lze ukončit něco nevyhovujícího.

Novoluní v Panně 17.9. Nové začátky, stále si hlídat svoji pozici, chovat se zodpovědně. 

Váhy

Vztahy se ženami mohou být v tomto roce poněkud náročné i komplikované. Váhy mají šanci dořešit staré záležitosti a najít klid i rovnováhu. Mají se naučit jednat razantně a přitom uvážlivě.  Přemýšlet o svých dětech, nějak jim moci, vylepšit si domov. Mohou mít pocit nedostatečnosti a nedocenění, ale to hlavně v první polovině roku, ve druhé polovině už by měli mít spoustu věcí doladěno, měl by nastat obrat k lepšímu. Záleží, jak na tom zapracují, jak se k tomu postaví. Může se objevit výhodná pracovní nabídka.  

Úplněk ve Vahách   8.4. Rozhodující smlouvy a úřední jednání, nic nepodepisovat bez ověření.

Novoluní ve Vahách  16. 10. Konflikty se ženami nebo spory ohledně nějakých dohod v domově.

Štíři

Tento rok bude pro Štíry hlavně o penězích a materiálních záležitostech. Mohou přemýšlet o lepším bydlení, jak si vylepšit svůj domov. Může se jednat o změnu bydliště, zvláště v první polovině roku. Půjde i o vyřizování na úřadech, dobré zaměřit se na vzdělávání, nové poznatky, rozšířit svůj obzor, prosadit se na veřejnosti, ukázat ostatním, co umí. Také je přesvědčit o svých schopnostech, nespoléhat příliš na druhé, ale hlavně na sebe.

Úplněk  ve Štíru7.5. Vyjasní se mnoho nevyjasněného, pochopí to, co dříve nemohli pochopit.

Novoluní ve Štíru 15.11. Mohou se dozvědět nějaké tajemství, střet s autoritami.

Střelci

Úspěšně mohou v tomto roce zhodnotit, co započali v letech předchozích, zejména v oblasti finanční a pracovní. Mohou se patřičně prosadit a posunout v kariéře. Mohou spolupracovat se zahraničím i se zajímavými lidmi. Zlepšit svůj životní standart.  Mohou si pořídit nové auto, vylepšit vztahy se svými sourozenci i dětmi. Budou profitovat a mohou být na sebe právem pyšní. Mohou proběhnout velké rodinné oslavy, může přijít přírůstek do rodiny.

Úplněk ve Střelci 5.6. Řešit mohou bydlení, dohody ústní i písemné

Novoluní ve Střelci 14.12. Uchopení nové příležitosti, dobré rozhodnutí

Kozorozi

Tento rok půjde o to, že mohou Kozorozi potkat velmi zajímavé lidi. Tím se mohou hodně posunout. Na některé změny sice nepřistoupí dobrovolně, ale pak uznají, že to bylo pro ně velmi výhodné. Správně je to nasměruje. Dojde i k jistému uvolnění, posílení zdraví, mohou si vybudovat pevnou pracovní pozici, mohou být spokojeni i ve vztazích.  Ale když jim to nebude v partnerství vyhovovat, mohou se rozhodnout pro změnu.  Oproti náročným minulým rokům, si budou moci Kozorozi užít života naplno.

Novoluní  v Kozorohu 26.12.  Velká únava, ale není dobré vše odkládat.

Úplněk v Kozorohu 5.7.  Nutné dořešit vlastnické vztahy a příjmy.

Vodnáři

V předchozích letech jim nemusely plány až tak vycházet, jak by si představovali. Nyní na tomto mohou zapracovat a hodně vylepšit. Budou nuceni doladit úřední a pracovní záležitosti. Přistupovat k životu zodpovědně a svědomitě. Tentokrát je ostatní nenechají jen tak lenošit. Vodnáři jedině tak mohou najít sami sebe a konečně se prosadit. Mohou svůj život posunout do výšin, hlavně jednat čestně a zbavit se svým nežádoucích závislostí a rigidního způsobu života.  Jinak budou opět stát na místě, což by byla škoda.

Novoluní  ve Vodnáři 24.1. Čas zahájit nové projekty, činnosti, řešit finance.

Úplněk 3.8. ve Vodnáři . Ukončení nevyhovující činnosti, řešení rodinných záležitostí  a smluv.

 

Ryby

Měly by v tomto roce pracovat na svém osobním i duchovním růstu více než kdykoliv jindy. Snažit se být samostatné a iniciativní.  Mohou najít práci snů, povýšit, finančně se zabezpečit. Budovat domov i bydlení, je zde možné i dědictví. Některé plány nečekaně změní svůj směr, ale Ryby by se měly rychle zorientovat a úspěšně vše vyřešit, zejména úřední záležitosti, mohou mít dilema, zda druhým pomoct, aby se to neobrátilo proti nim. I toto dokážou správně vyhodnotit, aby nikomu neublížily.

Novoluní  v Rybách 23.2. Důležité zprávy, setkání se zajímavými lidmi, šťastné rozhodnutí.

Úplněk v Rybách 2.9.  Dobrá komunikace s rodinou i sousedy, pozor na podepisování smluv.