POJEDNÁNÍ O HOROSKOPUAstrologie je studium člověka ve vztahu k nebeským tělesům – planetám. Je to systém myšlení, který se pokouší ukázat vztah mezi člověkem a věcmi.

Slovo horoskop pochází z řeckého „horoscopos“, což znamená vhled do času. Horoskop je doslova časovou mapou. Je to metodický výklad dvanácti planet zvířetníku ve dvanácti domech, které představují osudová pole a jednotlivé oblasti života.

Planety ukazují, co se děje, znamení jak se to děje a domy, kde se to děje. Planety procházejí každá svou rychlostí, znamením zvěrokruhu. Každá planeta představuje určitý druh činnosti, a ta se realizuje v záležitosti na charakteru znamení, v němž je planeta umístěna. Planety na nás vysílají své energie různými způsoby.

Nativní horoskop je vlastně učební plán našeho života, v němž se setkáváme s okolnostmi příznivými i nepříznivými. Jsou to informace, k čemu se nejlépe hodíme a čemu bychom se měli věnovat. Odhalí nejen naše dispozice a vlohy, ale také jaký budeme mít vztah k okolnímu světu, naše životní krize, vztahy, zdraví, pracovní zaměření, vztah k hmotným věcem, celkový charakter osobnosti.

Výhledový horoskop ukazuje možnosti našeho vývoje, analýzu našeho budoucího dění. Zejména příznivé či méně příznivé okolnosti. Dokáže odhalit vhodnou či nevhodnou dobu pro určité záležitosti, například změnu místa a bydliště, povolání, studium, obchody, sňatek, početí dítěte, operace atd. Nejoblíbenější jsou tzv. roční horoskopy. To jsou horoskopy vypracované na jeden rok.

Partnerský horoskop – posoudí dvojici znamení zvěrokruhu a rozebere detailně vztah podle interakcí jednotlivých planet obou partnerů. Ukáže, jak se k sobě hodí, v kterých oblastech se shodnou, v kterých mohou mít problémy, zda má vztah perspektivu. Partnerské horoskopy se netýkají pouze milostných vztahů, lze porovnat jakékoliv dva lidi, například ve vztahu rodič – dítě, bratr – sestra, šéf- podřízený atd.

Karmický horoskop – zaměřen na karmické dluhy z minulosti, na problémy v tomto životě a hlavně na cíl současné inkarnace, úkoly na které je třeba zaměřit svou pozornost. Vysvětlí předešlé životy, což je cesta k pochopení vlastní povahy. Odhaluje chyby, které opakujete a které mohou způsobovat určitou nepřízeň osudu.