Meditace na Youtube:

 
 

Meditace - světelná koule,pyramida a spirála na očistu budov

         https://youtu.be/slqCzdOgZUc

 

Meditace - technika očistné kádinky a zámotku

         https://youtu.be/tk-QOaxl-5k

 

Meditace na očistu karmické zátěže fialovým plamenem

        https://youtu.be/zikGJeXsX84

 

Meditace na posílení energie a odstranění bloků:

https://youtu.be/Zf9knffr0xU

 

   Očista čaker s léčivým vrněním kocoura Mikeše:

                   https://youtu.be/uSP5D1uvLFE

 

 

Meditace - odpuštění

 

Většina problémů, které lidé mají v současnosti, podchází z jejich minulých životů. To, co nestihli, opomenuli nebo nezvládli, přesouvá se do dalších vtělení. Oni jsou opět s tímto problémem konfrontováni a okolnosti je nutí, aby si uvědomili tuto zátěž a tuto zátěž řešili. Ať se jedná o problematiku zdravotní, vztahovou, pracovní či jinou, každý vnitřně cítí, kde je příčina. Jenže neumí naslouchat hlasu své duše. Jen ta nejlépe ví, jak si s tímto poradit. Lidé však své chyby stále opakují. Zejména proto, že by museli něco změnit nebo se bojí poznat sami sebe. Je to zejména důsledkem materiálního pojetí a přístupem. Lidem chybí víra a poznání. Proto je tato problematika velmi složitá.

Záleží na zralosti duše. Většina lidí nemá potřebu se o minulé životy zajímat. Začnou se tím zaobírat, až když mají velký problém, který se nedá nijak řešit. Pokud vidím, že po neustálé očistě v meditacích  se vylepší jen na chvíli, pátrám po širších souvislostech. Mohu sama v meditaci zjistit karmické příčiny. Vyjeví se mi určitá scéna související s problémem. Například v případě agresivního muže se mi ukázala scéna, jak ho jeho žena nechala přivázat ke skále, kde mu ptáci vyklovali mozek z hlavy. U jiného muže zase bylo jeho negativní chování způsobeno tím, že jeho přítelkyně ho zabila ranou do hlavy kvůli kožešině.

Nezáleží na tom, zda člověk někomu ublížil úmyslně či neúmyslně. Vytváří se automaticky karmická zátěž. Karma znamená čin. Vše se člověku vrací, sice v jiných podobách a v jiných souvislostech, ale přesto je to pro něj mnohdy značně tíživé. Je sice důležité poznání a pochopení, ale mnohem důležitější je samotné odpuštění. A hlavně to, aby člověk neopakoval stejné chyby a snažil se své provinění odčinit konáním dobra. Karmická zátěž mu brání v uskutečňování jeho záměrů. Pokud se zbaví karmické zátěže, jeho život se zlepší ve všech směrech. Jakmile se začne řídit hlasem své duše, dojte ve svém životě k naplnění.   

 

      Meditace odpuštění v mém podání probíhá v alfa hladině. Není to klasická regresní terapie. Moje meditace nejsou pro člověka nijak zátěžové ani náročné. Zvládnou je i lidé, kteří neabsolvovali můj kurz. Všechny si na meditaci důkladně připravím, očistím je od všeho negativního. Mnohdy to může trvat i několik týdnů. Poznám, kdy je člověk připravený tímto procesem projít. Většina zátěže je na mně. Pokud někdo cítí v meditaci tělesné bolesti či psychické tlaky, cítím je také a mnohdy i intenzivněji.V meditaci jsem o krok napřed. Než se člověk k něčemu dopracuje, já to vidím s předstihem a dokážu ho vést správným směrem. Vše je zcela individuální. Výjevy se nemusí vždy shodovat se skutečností v minulosti. Pokud má člověk před sebou překážky, mohou to být právě bloky v jeho podvědomí, které je třeba překonat. Když vidím nějakou drastickou scénu a člověk toto vidět nechce, nenutím ho. Popíšu mu tuto skutečnost a on  pravdivost mého tvrzení pozná prostřednictví svých pocitů. Pokud nemůže nějakou záležitost zvládnout, pomáhám mu pomocí svých metod.

Samotný proces očisty začíná harmonizací čaker pomocí světelné pyramidy. Požádáme o pomoc andělské bytosti, na nebe vzaté Mistry a svou Boží přítomností o představení bloku, aby se projevil ve vědomí pro další zpracování. Při samotném odblokování používáme techniku světelné koule. Je třeba odříkat odpuštění vůči osobě či osobám, které jsou v této kouli. Prosit za odpuštění druhé a odpustit i sobě. Na konci procesu poděkovat za Boží pomoc, podporu a ochranu.  Meditace trvá nejméně dvě hodiny, ve většině případech i déle.

 

     Příklady

 

     Žena měla trápení se svými dětmi. Syn nemohl dlouho najít práci a s dcerou se několik let neviděla. Dcera ji odmítala, nechtěla s ní komunikovat. V kartách vyšlo, že důvod je v minulých životech a je víc než nutné odblokování. V meditaci jsem ženu viděla zaklíněnou mezi dvěma tvrdými černými deskami. Očistila jsem ji a vytvořila kolem ní duhovou ochranu. Její syn byl schoulený a měl přes sebe černé pruhy. Dcera byla zamotaná v černém chuchvalci.

Meditaci odpuštění žena zvládla výborně. Byla velmi vnímavá a dveře do podvědomí viděla hned. Otevíraly se samy. Byly to dveře do honosného pokoje na zámku. Uprostřed pokoje uviděla svoji dceru. Stála nehybně, jako by byla k něčemu přilepená. Na sobě měla tmavý závoj. Žena ji dala do světelné koule. Udělala odpuštění, ale koule se nehýbala. Napadlo jí, že si vleze do koule za ní a obejme ji. Z dcery pak spadl černý závoj a koule šla lehce nahoru. Poté se jí vyjevila zahrada s vysokou zdí. Žena se nemohla dostat přes zeď. Byla však velmi vynalézavá a představila si žebřík, po kterém přelezla. V rohu uviděla schouleného syna, vypadal jako černé klubíčko. Také jeho dala do koule, provedla odpuštění a koule se opět nechtěla pohnout. Zvolila opět vstoupení do koule a objetí. Syn se narovnal a koule odešla do modrého oparu. Žena plakala a po té se jí velmi ulevilo. A nejen to, výsledek byl téměř okamžitý. Hned druhý den jí dcera telefonovala a zvala ji na oběd. Což byl pro ženu přímo zázrak. Po určité době i syn našel práci. Žena se rozhodla, že se také bude věnovat magii a přišla na můj kurz.

 

     Muž se cítil zablokovaný ohledně své práce a svého duchovního vývoje. Proto se rozhodl pro meditaci odpuštění. V přípravné meditaci jsem kolem něj viděla létal černé kruhy. Za prvními dveřmi byl dlouhý černý tunel. Nejdřív se nemohl pohnout. Pomohla očista čaker a zlaté spirály do nohou i rukou. Poté se rozhýbal a pomalu se posouval vpřed, přidržoval se hliněných stěn. Po chvíli měl na výběr, zda se dát vpravo či vlevo. Cesta vpravo byla zatarasená černým kamenem. Přesto si ji vybral. Kámen se mu podařilo odsunout. V dálce uviděl světlo. Přicházelo z otvoru, kterým se pak dostal ven. Vznesl se a pod sebou viděl prales s liánami. Cítil se velmi uvolněný a spokojený. Užíval si volnosti a blaženého pocitu. Žádné osoby neviděl ani neměl potřebu je hledat. Chtěl se soustředit sám na sebe. Udělal kolem sebe světelnou kouli a odpuštění. Viděl, jak sytě září a on se v ní vznáší ke světlu.

Druhé dveře se týkaly jeho duchovního vývoje. Ty mu šly otevřít mnohem lehčeji než ty první. Za nimi spatřil schouleného malého hocha, poznal v něm sebe. Přišel k němu, pomohl mu vstát. Objal ho, dal na něj světelnou kouli a udělala odpuštění. Koule se lehce vznesla a duhově problikávala.

 

     Žena měla časté zdravotní problémy, bývalo jí špatně. V meditaci jsem viděla, jak má v břiše otvor, ze kterého vytéká sliz. Čistila jsem ji a vytvořila ochrannou pyramidu. Bylo jí lépe , ale problémy se stále vracely. Rozhodla se přijít na meditaci odpuštění, podvědomě věděla, že jedině toto jí může pomoci. Po přípravné meditaci se cítila uvolněné a těšila se.

Vyjevily se jí těžké  vysoké dveře. Nemohla dosáhnout na kliku. Vytvořila kolem nich zlatou kouli a dveře se samy otevřely. Objevily se schody. Šlo se jí těžce. Dostala se k výklenku, ve kterém byla truhlička a v ní klíč. Klíč vzala a šla ke dveřím, které byly na vrcholu. Byla to kulatá dvířka, odemkla je otočením doleva. Za nimi se vyjevila tmavá místnost a v rohu také truhlička. Nebylo jí to příjemné. Dala na truhlu zlatou kouli a pak se na ní ukázaly ruce. Křečovitě se držely truhlice. Měla pocit, že v té truhle je ukrytá osoba. Udělala na tu osobu odpuštění a koule šla rychle nahoru. Netušila, kdo by to mohl být. Pak se dostala na terasu.  Viděla se v zelených šatech a s dlouhými vlasy. U sloupy na terase stál muž. Chtěl ji chytit za rameno a někam odtáhnout. Jen natahoval ruce, ale nepodařilo se mu to. Poznala v něm svoji matku, se kterou neměla nikdy dobrý vztah. Dala muže do zlaté koule a udělala odpuštění. Koule šla opět velmi rychle nahoru. Pak se objevila holčička s medvídkem, byla ve sportovním oblečení a byla smutná. Byla to ona sama. Také na ni udělala kouli a odpuštění. Pak se dostala do vesnice, kde bylo tržiště. Cítila se tam dobře. Čekali tam na ni nějací lidé. U domu stál muž a smutně se na ni díval. Poznala v něm svého prvního milence. Přistoupila k němu a dávala mu něco zabaleného v šátku. Chytil ji za ruce a jí to bylo velmi příjemné. Když ho chtěla dát do světelné koule, plakal a nechtěl ji pustit. Koule se po odpuštění sice vznesla rychle,ale zůstala viset kus nad zemí. Teprve až mu dala do hlavy zlatou spirálu, koule se pohnula a odešla do mlžného oparu. Žena pocítila velké uvolnění. Celou dobu jí při meditaci bolela záda, poté to přestalo. Potom se viděla sedět u mraveniště jako malá holka a na stromě zahlédla sovu. Sova se v meditaci vyjevila vícekrát, ale vždy jen na malou chvíli. Mohlo to znamenat, že žena došla k jisté moudrosti a pochopení. Což se také stalo. Získala práci, o které se ji zpočátku ani nesnilo, kde mohla uplatnit své jazykové znalosti.

 

     Další žena měla  také časté zdravotní problémy, hormonálního rázu. Bylo také pro ni velmi nepříjemné, že se neustále červenala. Nejdřív jsem uviděla na její hlavě kartáč. Těžko se sundával, její čakry byly slabé, použila jsem pyramidu.  Po mé očistě jí chvíli velmi silně bolela hlava, ale pak se jí ulevilo. Rozhodla se jít na meditaci-odpuštění, protože po mém působení se její zdravotní stav sice vylepšil, ale po určité době se její potíže vrátily. Měla také problémy v zaměstnání, ohledně vztahů. Ve vchodě do jejího podvědomí zaregistrovala napadané klády. Pomohla jsem jí je odvalit. Po té se objevila žena uvázaná u kůlu. Nemohla na ni dát světelnou kouli, jako by se k ní nemohla přiblížit . Vedle uviděla muže s vysokými botami, který dupal. Poznala v něm svého agresivního kolegu. Dala na něj kouli, ale ta byla i po odpuštění pichlavá. Obě jsme cítily na tvářích  jehličky, jako by nám rašily vousy. Muž se v kouli svíjel, uklidnil se až ve svěcené vodě. Ale koule ke světlu odejít nechtěla., muž nechtěl přijmout odpuštění. Pak se mohla vrátit k osobě uvázané u kůlu. Ale neměla pocit, že je to ona. Spíš to vnímala tak, že ona ji tam bičovala a ubližovala. Tentokrát se jí podařilo kouli dotvořit a ta  po odpuštění odešla velmi lehce. Vypadala jako odkvetlá pampeliška s bílým chmýřím. Pak se žena uviděla, jak stojí u něčeho přilepená, nemohla se pohnout. Bála se otočit, za zády cítila něco velmi nepříjemného. Ve skutečnosti jí bolelo lýtko, cítila pulzující bolest. Dala si do nohou zlaté spirály na uvolnění. Pak jí začaly bolet ruce, hlavně v zápěstí. Po použití spirál i do rukou se jí podařilo otočit doleva.  Posvítila za sebe, ale tam nic neviděla. Musela se hodně soustředit a pak dokázala vnímat růžovou tečku, ze které se vyjevila malá holčička. Poznala sebe. Bylo to její vnitřní dítě, vzala je do náruče. Vedle nich se objevila sedačka jako na lanové dráze. Nasedly do ní a jely do mlžného oparu směrech nahoru. Žena pocítila neuvěřitelný klid a hned druhý den mi psala, že se zbavila veškerých strachů. Zejména vůči svému kolegovi, i ten byl mírnější a klidnější. 

  

     Moje absolventka se na  meditaci odpuštění těšila. Věděla, že jí pomůže mnohé věci pochopit a posunout ji dál.

Stála před bytelnými dveřmi a nemohla je otevřít. Byly dubové, s velkou klikou, jakoby vrostlé do země. Udělala kolem sebe kouli a očistu srdeční čakry, neboť cítila silný tlak na hrudi. Pak se dveře samy začaly otevírat. Spatřila pavučinu a na ní černého pavouka, který se nehýbal. Vedla malou holčičku, asi čtyřletou, ta se dívala do knížky a vypadalo to, že nad něčím přemýšlí Bylo jí líto, že ji maminka nechala ostříhat krásné dlouhé vlasy. Absolventka v té holčičce poznala sama sebe. Objala ji, dala do světelné koule a udělala na ni odpuštění. Koule šla rychle nahoru a svítila růžovou čistotou. Do místnosti vniklo světlo, prosvítilo ji celou. Pavouk i pavučina se světlem rozpustili. Okna se otevřela a bylo vidět rozkvetlou louku. Na louce květiny a svěží vzduch. Absolventka pocítila lehkost a volnost.

Pak otevírala další dveře do chrámu. Byly nejdříve podložené dvěma meči. Pustila na ně světelný paprsek. Meč napravo se chvíli kymácel, než odpadl. Viděla schody a proud světla v kopuli. Na oltáři bylo obětiště. Byla tam ona sama v bílých šatech a její současný manžel jí vrážel dýku do srdce. Pak se zapíchl sám do břicha. Umíral dlouho. Kolem stálo několik osob v kápích. Jedna z nich byla jeho současná matka. Absolventka dala těla k sobě do světelné koule a provedla odpuštění. Osoby se držely za ruce a tiskly se k sobě. Koule však nemohla jít nahoru. Jakoby ji něco zespoda drželo. Byla to osoba v kápi, kterou také dala do koule. Uvnitř byla šedá. Nejdřív zuřila a pak už byla odevzdanější. Její kouli přidělala skobou k zemi, aby nemohla utéci. Když se pak k ní vrátila, držel ji ďábel. Absolventka se proti němu posílila fialovou ochranou. On se postupně zmenšoval a pak se rozplynul jako kapka do země. Skobu vyndala a kouli teprve pak mohla pustit ke světlu spolu s odpuštěním. Koule se zbarvila domodra. Kolem první koule se prostor zazelenal a ona byla posetá růžovými poupaty. Muž tam seděl odevzdaně. Pak viděla, jak se posadili ke stolu, její tchýně tam byla také. Pili ze zlatých číší. Po chvíli se absolventka viděla, jak se od nich vzdaluje. Nesmírně se jí ulevilo. Ale hlavně pochopila, že nemá řešit problémy, které se týkají jejího manžela a jeho matky.

Byla natolik šikovná, že pokud se vyskytly další nevyřešené karmické záležitosti. Dokázala sama v meditacích provádět odpuštění a duchovně se posouvat.