Duchové

Na naší planetě Zemi se zvyšují vibrace a to co bylo dříve, už neplatí.  Záleží na tom, na jaké vibrační úrovni člověk je, když zemře.  Po smrti se jeho duch dostává do takové vibrační úrovně, ve které se nacházel za svého života. Duchům nyní není dovoleno, aby zde setrvávali, ať v objektech, u silnice nebo přisátí na nějakém člověku či zvířeti.  Ti co odešli do Světla, dostali Boží milost a můžeme je žádat o pomoc.  Ale ti kteří umírají nyní, mohou setrvávat ve své vibrační úrovni a není to pro ně vždy snadné.  Ovšem i jim lze pomoci. 

Příklad:  Mladý muž zemřel náhle. Žádala mne o pomoc jeho sestra. Nechápali, proč se mu to stalo. Vždy jsem se na duchy napojovala celkem rychle.  Někdy klienti netušili, že mají na sobě ducha a já to vnímala už při telefonickém hovoru. Nyní se tak nestalo.  Ani sestra zemřelého ho nevnímala.  Byla si jistá, že by za ní duch určitě přišel.  Měla jsem tu noc, co zemřel zvláštní zážitek, jakoby na mě někdo klepal, ale vnímala jsem to z dálky a slyšela jsem něco, jako pomoz mu. 

V meditaci jsem ducha viděla za černými mřížemi s hroty, ale nepustilo mě to k němu. Ani jsem s ním nemohla mluvit. Prosila jsem o Boží milost pro něj a řekla to i jeho sestře a matce. Modlily se také a odříkávaly prosbu Ježíšovi, kterou mám ve své páté knížce.  Druhý den jsem ducha viděla zvláštně schouleného, už tam skrz ty mříže šlo malinko světla. 

Jeho sestra za mnou přišla na meditaci. Prosily jsme společně za jeho milost, odříkaly prosbu Ježíšovi a fialovým plamenem jsme ho čistily, žádaly jsme i archanděla Michaela o odsekání všeho negativního. Pak jsem ducha vnímala, jak sedí na obláčku, kolem něj byla zelená tráva.  Na sobě měl bílou košilku. Bylo to velmi uklidňující. I jeho sestra se zklidnila, ale bylo jí líto, že musel tak mladý odejít. 

Po skončení meditace jsem měla na rukách husí kůži. To se dělo vždy, když jsem duchy měla přímo u sebe. Jeho sestra ho také cítila a plakala. Objaly jsme se a prostřednictvím mé osoby, se s bratrem rozloučila. Měla ho propustit, on se k ní vrátí jako její dítě.

V horoskopu toho chlapce jsem viděla, že má velkou karmickou zátěž z nacismu, sice nikoho nezabíjel, ale provinění zde bylo, nedokázal se proti tomu postavit. I nyní měl strach za mnou přijít na meditaci. Jeho sestra mu o mně mnohokrát říkala, ale on nechtěl. Prosila za něj o Boží milost i jeho bývalá přítelkyně, která mne také kontaktovala.

Na meditaci přišla i jeho matka, ještě před pohřbem.  Byla to učební látka hlavně pro ni, byl na ní závislý emočně. V minulém životě byli partneři a měli spolu silné pouto. I jeho matka byla jako kuřačka v nízkých vibracích. On měl rád kromě cigaret i alkohol. V horoskopu v době úmrtí jsem viděla aspekty smrti a problémy se srdcem a cévy. Pitva potvrdila prasknutí srdce.

Matka se za syna stále modlila a v meditaci jsem zjistila, že on také učinil karmický slib, že matku v dalším životě zachrání. Což se podařilo. Ona vše pochopila, začala věřit, na sobě pracovat na fyzické i duchovní úrovni. I jeho sestra ho měla propustit. Důvěřovat ve Vyšší řád a veškeré křivdy spojené se ztrátou brášky odevzdat.  S čímž jsem jí v další meditaci také pomohla.

S duchem jsem nakonec mohla komunikovat v astrálu a pomohla jsem mu, aby v klidu odešel do Světla. Děkoval za vysvobození. Nebyl to v tomto životě zlý člověk, proto celkem rychle dostal Boží milost.  A to hlavně díky jeho sestře a mamince. Bohu díky za to.    

   

 

                Energetické brány

Od loňského roku se postupně otevírají energetické portály, tzv. energetické brány. Naposled 23.5. 2021

Jedná se o obrovskou pozitivní energii, která má velkou moc změnit veškerou negativitu, starosti, nemoci a zahojit rány uvnitř člověka.  Otevírá se tzv. Lví brána. Nejsilnější tok energie z Vesmíru přijde 26.7. – 8.8. 2021.

I nyní je možné ji využít k rituálům pro odstranění bloků, pro léčení na fyzické, duchovní i emoční úrovni. Aktivuje se čakra na zadní straně krku, která podporuje schopnost empatie, lásky a soucitu. 

Důležité je nesoudit, nehodnotit, ale pouštět a čistit. Jde o výměnu starého za nové. Záleží na tom, kolik si člověk dovolí propustit.  Je dobré, vše staré odevzdat.

Vše se děje podle vesmírného plánu.  Vše se děje pro naše největší dobro. Nic není špatné ani dobré. Jdou sem nové energie, které podporují všechny ty, kteří se rozhodli jít do srdce. Citliví lidé mohou mít vhledy, vize, sny a nové inspirace.

Vstupujeme do nové etapy. Jsme vedeni a můžeme vstoupit přímo do Lví brány.

 Jde o to přijmout tyto skutečnosti, důležité je nerezignovat, ale odevzdat se tomuto očistnému procesu, odpočívat a být ve spojení s matkou Zemí.

Nová energie umožní návrat jemno hmotné sféry Země.  Jde o pročištění, posílení a obnovení některých frekvencí DNA.  

Dostala jsem informaci, abych předala tuto ochrannou a čistící mantru.

Otvírám se světlu brány, ať mě Pán Bůh vždycky chrání.

 Ať mám také tu lví sílu, ať zachovám si pevnou víru.

 Ve spojení s matkou Zemí, ať se mi v životě daří jít tou cestou správnou,

 projít výš a výš světelnou bránou, za vše děkuji s pokorou,

ať vše proudí s Boží podporou.


 

 Má nová knížka

 

 

 

V této své knížce popisuji události karmického roku 2020. Poukazuji hlavně na negativní vliv vysílačů, eletrosmogu, který má zhoubný vliv na živé organismy. Nejen z hlediska fyzického, ale i duchovního. Škodlivé frekvence způsobující nízké vibrace, ničí nejen tělo, ale mohou způsobit i zánik duše. Je třeba pochopit i to, co je mezi nebem a zemí. Pochopit zákony vyššího řádu. Procházíme čím dál těžšími zkouškami, kdy jde o naše zdraví i svobodu.

Nenechme se manipulovat! Přesvědčovat o něčem, o čem nejsme sami přesvědčeni! Nenechme se zastrašovat! Temnota světlo nikdy nepřemůže!

Moje knížky jsou tu od toho, aby lidi vedly tím správným směrem. Nejdůležitější je změnit životní styl, životosprávu, způsob myšlení a chovat se v souladu s duchovními i karmickými zákony.

 

Objednávky pouze u autorky na tel. 606 522 212 nebo na emailu:  st.renata@centrum.cz

 

 

 

  Moje knížka s klientkou na ostrově Tenerife.

 

 

Moje další knížka:

 

 

Velmi užitečná brožurka,přehled esoterických oblastí v kostce,důležité zásady čistoty těla i duše,duchovní příčiny nemocí, přivtělené duše, astrologie, numerologie, léčivé kameny, stromy, kočky, léčení barvami, o čakrách, archandělech, mistrech a andělských číslech, očista fialovým plamenem, ochranná mantra a rituály. 

 

Objednávky pouze u autorky na tel. 606 522 212 nebo na emailu:  st.renata@centrum.cz

 

Meditace na navýšení spirituální úrovně vědomí a přijetí Kristova světla:

https://youtu.be/JobyOIE-tKg

 

 

Plejádský léčivý symbol proti koronaviru

 

 

 

 

Básně mé dcery, je to její první knížka. Už ve svých pěti letech určovala lidem zdravotní diagnózy pomocí svých kreseb, studentka Vyšší školy zdravotní, má velký dar věštit z karet a ovládá i meditace.

 

 

 

Můj kocour Mikeš ví, že moje knížky mají léčivé vibrace - ♥☺♥☺♥☺!!!

 

 

Meditace na Youtube přesunuty do složky Meditace.

 

Rozhovor "Mezi nebem a zemí" naleznete ve složce Publikované články.

 

 

    Křest knihy Markýza duchů 15.5.2015:

                           https://youtu.be/UobwzkDju

 

 

      Z rádia Svobodný vysílač v pořadu U Kávičky

      Čte Elli Staníková, kartářka a terapeutka.                                            www.ellistanikova.cz

             

                    https://youtu.be/s1MpuNnUxfQ

 

 

Student KU v Praze v oboru sociologie do své bakalářské práce s názvem Tanec čarodejnic využil pro svůj výzkum i mé poznatky.

Ukázka z jeho práce v sekci Ocenění.

    

 

ODKAZ na rozhovor na YouTube na adrese: www.youtube.com/watch?v=VlmQuDjGGm8

 Zde si můžete  poslechnout on-line můj rozhovor na TIP Rádiu s moderátorkou Editou Dvořákovou.

 

Z koncertu Michala Davida v Třebíči.

Věnovala jsem svému nejoblíbenějšímu zpěvákovi dvě knížky, byl moc rád, věří na esoteriku a minulé životy.

 

 

 

  UČÍM I LIDI DÍVAT SE TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM, JÍT CESTOU KE ŠTĚSTÍ, LÁSCE A ZDRAVÍ, ZA POZNÁNÍM SVÉ DUŠE.

 

  • František z Assisi:  BOŽE, DEJ MI POKOJNOU MYSL, ABY JSEM PŘIJAL VĚCI, KTERÉ ZMĚNIT NEMŮŽEME. DEJ MI SÍLU, ABYCH ZMĚNIL VĚCI, KTERÉ ZMĚNIT MŮŽEME. A DEJ MI MOUDROST, ABYCH ROZLIŠIL JEDNO OD DRUHÉHO.
  •  

Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo, tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé tělo.


 

                     "Cestou ke štěstí"

 

Důležitá je víra, trpělivost a pokora.