Žádost archandělovi Metatronovi

 

Prosím, abys poslal své světlo do celého mého bytí, abych mohl/a být očištěn/a od negativních energií, strachů, stagnujících energií, nechtěných zvyků a systémů přesvědčení a mé bytí bylo připraveno k přijetí světla.

(Seďte a dovolte, aby se toto dělo.)

 

Archanděli Metatrone, chci se propojit jen s těmi energiemi z každé energetické vlny, které jsou potřebné a zásadní, které mi prospějí a podpoří můj proces duchovního růstu. Prosím, pošli energetickou vlnu 08-08-08 a ukotvi ty nejvhodnější energie nejvyšší vibrace v mém bytí. Dovol, abych zažil/a láskyplné a bohaté energie této vlny i učení a vědomí, které je pro mě nyní vhodné přijmout.

(Seďte a představujte si, jak se energetická vlna propojuje s vaší sedmou čakrou na vrcholku vaší hlavy a protéká vaším čakerním kanálem a vtéká do Země, zaměřte se na shromažďování té energie ve vaší srdeční čakře.)

 

Žádám Archanděla Metatrona a energetickou vlnu 08-08-08, aby mi ukázali moudrost či vhledy, kterým potřebuji nyní porozumět. Vím, že tyto energie se integrují do mého bytí a je-li to vše, co je nyní zapotřebí, pak je to také dokonalé.

(Seďte a přijímejte.)

 

Archanděli Metatrone, volám Tě, abys v mém bytí ukotvil ty nejvhodnější energie, kvality a moudrost nejvyšších vibrací enrgetické vlny 09-09-09. Nechť protéká dolů mým čakerním kanálem a vtéká do Země. Já se současně zaměřuji na shromažďování této energie v mé srdeční čakře.

(Seďte a prožívejte to.)

 

Žádám Archanděla Metatrona a energetickou vlnu 09-09-09, aby nyní se mnou sdíleli nezbytnou moudrost a vhledy, které potřebuji k podpoře svého duchovního postupu na Zemi.

(Seďte a přijímejte.)

 

Archanděli Metatrone, volám Tě, abys v mém bytí ukotvil ty nejvhodnější energie, kvality a moudrost nejvyšších vibrací energetické vlny 10-10-10. Nechť protéká dolů mým čakerním kanálem a vtéká do Země. Já se současně zaměřuji na shromažďování této energie v mé srdeční čakře.

(Seďte a prožívejte to.)

 

Žádám Archanděla Metatrona a energetickou vlnu 10-10-10, aby nyní se mnou sdíleli nezbytnou moudrost a vhledy, které potřebuji k podpoře svého duchovního postupu na Zemi.

(Seďte a přijímejte.)

 

Archanděli Metatrone, prosím, nechť tyto energetické vlny splynou v jednu energii uvnitř mého bytí a probudí a aktivují novou moudrost a vědomí mé duše.'

(Dovolte si jen se zaměřit na svou srdeční čakru a svou duši a umožněte, aby proběhla integrace a aktivace.)

 

Z tohoto procesu můžete získat mnoho moudrosti a vhledů, možná budete po dobu několika dní po meditaci cítit rozvíjející se energie a inspiraci. Tuto meditaci můžete opakovat tak často, jak budete před vlnou 11-11-11 cítit, že je nezbytné a rovněž i nadále, jestliže to budete považovat za vhodné.

 


                    

Dne 18.2.2022 k nám přichází nová energie prozření pro lidstvo, odpojení se od všeho nepotřebného,  pomocí světla a lásky.

 

Dne 25. dubna 2022 dojde opět k otevření další energetické brány a proměně v Matce Zemi.

 

Dostala jsem se v astrálu do středu Země a viděla jsem tam úžasné energetické procesy. Připadalo mi to jako by se tam skládala barevná mozaika z krystalů. Nejdříve jsem z toho měla pocit chaosu a nejasnosti. Ale vycházelo odtud nádherné světlo. Pochopila jsem, že je to nevyhnutelný proces transformace náš všech. Ve svých knížkách popisuji předchozí tranformační události.

 

Ze srdce Matky Země k nám bude proudit posilující světlo, které může přivést k pochopení problémů a nalezení nápravy. Je nutné nepropadat skepsi, strachu, pocitu lítosti a zášti.

 

Další posun je možný 17.7. tohoto roku, kdy z oblasti Jupitera přijde nádherné tyrkysové světlo, něco jako mlžný opar.

Obrovská transformační síla. Půjde o to, aby lidé přijmuli věci, které předtím nemohli pochopit.

 

Každý si může vybrat, zda do tohoto portálu chce vstoupit.

Stále se zvyšují vibrace Země. Viděla jsem kolem planety nádherný světelný kruh, kde jsem vnímala světelné a mimozemské bytosti, které jsou ochotné nám pomoci.

 

Můžeme žádat i archanděle, zejména archanděla Metatrona, který spojuje lidi s Bohem a Matkou Zemí.

Také mohou pomáhat Nanebevzatí Mistři, předkové v lidském nebi, kteří dostali milost.

Je vhodné meditovat, čerpat energii z přírody, změnit stravu i přístup k životu. Pochopit svůj karmický úkol.

 

Světelné brány, které se otevřely a budou otevírat umožnují lidem tzv samoléčení.

                                                                               

   

 

                Energetické brány

Od loňského roku se postupně otevírají energetické portály, tzv. energetické brány. Naposled 23.5. 2021

Jedná se o obrovskou pozitivní energii, která má velkou moc změnit veškerou negativitu, starosti, nemoci a zahojit rány uvnitř člověka.  Otevírá se tzv. Lví brána. Nejsilnější tok energie z Vesmíru přijde 26.7. – 8.8. 2021.

I nyní je možné ji využít k rituálům pro odstranění bloků, pro léčení na fyzické, duchovní i emoční úrovni. Aktivuje se čakra na zadní straně krku, která podporuje schopnost empatie, lásky a soucitu. 

Důležité je nesoudit, nehodnotit, ale pouštět a čistit. Jde o výměnu starého za nové. Záleží na tom, kolik si člověk dovolí propustit.  Je dobré, vše staré odevzdat.

Vše se děje podle vesmírného plánu.  Vše se děje pro naše největší dobro. Nic není špatné ani dobré. Jdou sem nové energie, které podporují všechny ty, kteří se rozhodli jít do srdce. Citliví lidé mohou mít vhledy, vize, sny a nové inspirace.

Vstupujeme do nové etapy. Jsme vedeni a můžeme vstoupit přímo do Lví brány.

 Jde o to přijmout tyto skutečnosti, důležité je nerezignovat, ale odevzdat se tomuto očistnému procesu, odpočívat a být ve spojení s matkou Zemí.

Nová energie umožní návrat jemno hmotné sféry Země.  Jde o pročištění, posílení a obnovení některých frekvencí DNA.  

Dostala jsem informaci, abych předala tuto ochrannou a čistící mantru.

Otvírám se světlu brány, ať mě Pán Bůh vždycky chrání.

 Ať mám také tu lví sílu, ať zachovám si pevnou víru.

 Ve spojení s matkou Zemí, ať se mi v životě daří jít tou cestou správnou,

 projít výš a výš světelnou bránou, za vše děkuji s pokorou,

ať vše proudí s Boží podporou.


 

 Má nová knížka

 

 

 

V této své knížce popisuji události karmického roku 2020. Poukazuji hlavně na negativní vliv vysílačů, eletrosmogu, který má zhoubný vliv na živé organismy. Nejen z hlediska fyzického, ale i duchovního. Škodlivé frekvence způsobující nízké vibrace, ničí nejen tělo, ale mohou způsobit i zánik duše. Je třeba pochopit i to, co je mezi nebem a zemí. Pochopit zákony vyššího řádu. Procházíme čím dál těžšími zkouškami, kdy jde o naše zdraví i svobodu.

Nenechme se manipulovat! Přesvědčovat o něčem, o čem nejsme sami přesvědčeni! Nenechme se zastrašovat! Temnota světlo nikdy nepřemůže!

Moje knížky jsou tu od toho, aby lidi vedly tím správným směrem. Nejdůležitější je změnit životní styl, životosprávu, způsob myšlení a chovat se v souladu s duchovními i karmickými zákony.

 

Objednávky pouze u autorky na tel. 606 522 212 nebo na emailu:  st.renata@centrum.cz

 

 

 

  Moje knížka s klientkou na ostrově Tenerife.

 

 

Moje další knížka:

 

 

Velmi užitečná brožurka,přehled esoterických oblastí v kostce,důležité zásady čistoty těla i duše,duchovní příčiny nemocí, přivtělené duše, astrologie, numerologie, léčivé kameny, stromy, kočky, léčení barvami, o čakrách, archandělech, mistrech a andělských číslech, očista fialovým plamenem, ochranná mantra a rituály. 

 

Objednávky pouze u autorky na tel. 606 522 212 nebo na emailu:  st.renata@centrum.cz

 

Meditace na navýšení spirituální úrovně vědomí a přijetí Kristova světla:

https://youtu.be/JobyOIE-tKg

 

 

Plejádský léčivý symbol proti koronaviru

 

 

 

 

Básně mé dcery, je to její první knížka. Už ve svých pěti letech určovala lidem zdravotní diagnózy pomocí svých kreseb, studentka Vyšší školy zdravotní, má velký dar věštit z karet a ovládá i meditace.

 

 

 

Můj kocour Mikeš ví, že moje knížky mají léčivé vibrace - ♥☺♥☺♥☺!!!

 

 

Meditace na Youtube přesunuty do složky Meditace.

 

Rozhovor "Mezi nebem a zemí" naleznete ve složce Publikované články.

 

 

    Křest knihy Markýza duchů 15.5.2015:

                           https://youtu.be/UobwzkDju

 

 

      Z rádia Svobodný vysílač v pořadu U Kávičky

      Čte Elli Staníková, kartářka a terapeutka.                                            www.ellistanikova.cz

             

                    https://youtu.be/s1MpuNnUxfQ

 

 

Student KU v Praze v oboru sociologie do své bakalářské práce s názvem Tanec čarodejnic využil pro svůj výzkum i mé poznatky.

Ukázka z jeho práce v sekci Ocenění.

    

 

ODKAZ na rozhovor na YouTube na adrese: www.youtube.com/watch?v=VlmQuDjGGm8

 Zde si můžete  poslechnout on-line můj rozhovor na TIP Rádiu s moderátorkou Editou Dvořákovou.

 

Z koncertu Michala Davida v Třebíči.

Věnovala jsem svému nejoblíbenějšímu zpěvákovi dvě knížky, byl moc rád, věří na esoteriku a minulé životy.

 

 

 

  UČÍM I LIDI DÍVAT SE TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM, JÍT CESTOU KE ŠTĚSTÍ, LÁSCE A ZDRAVÍ, ZA POZNÁNÍM SVÉ DUŠE.

 

  • František z Assisi:  BOŽE, DEJ MI POKOJNOU MYSL, ABY JSEM PŘIJAL VĚCI, KTERÉ ZMĚNIT NEMŮŽEME. DEJ MI SÍLU, ABYCH ZMĚNIL VĚCI, KTERÉ ZMĚNIT MŮŽEME. A DEJ MI MOUDROST, ABYCH ROZLIŠIL JEDNO OD DRUHÉHO.
  •  

Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo, tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé tělo.


 

                     "Cestou ke štěstí"

 

Důležitá je víra, trpělivost a pokora.