Energetické brány

Od loňského roku se postupně otevírají energetické portály, tzv. energetické brány.

Jedná se o obrovskou pozitivní energii, která má velkou moc změnit veškerou negativitu, starosti, nemoci a zahojit rány uvnitř člověka. 

je možné ji využít k rituálům pro odstranění bloků, pro léčení na fyzické, duchovní i emoční úrovni. Aktivuje se čakra na zadní straně krku, která podporuje schopnost empatie, lásky a soucitu. 

Důležité je nesoudit, nehodnotit, ale pouštět a čistit. Jde o výměnu starého za nové. Záleží na tom, kolik si člověk dovolí propustit.  Je dobré, vše staré odevzdat.

Vše se děje podle vesmírného plánu.  Vše se děje pro naše největší dobro. Nic není špatné ani dobré. Jdou sem nové energie, které podporují všechny ty, kteří se rozhodli jít do srdce. Citliví lidé mohou mít vhledy, vize, sny a nové inspirace.

Jde o to přijmout tyto skutečnosti, důležité je nerezignovat, ale odevzdat se tomuto očistnému procesu, odpočívat a být ve spojení s matkou Zemí.

Nová energie umožní návrat jemno hmotné sféry Země.  Jde o pročištění, posílení a obnovení některých frekvencí DNA.  

Dostala jsem se v astrálu do středu Země a viděla jsem tam úžasné energetické procesy. Připadalo mi to jako by se tam skládala barevná mozaika z krystalů. Nejdříve jsem z toho měla pocit chaosu a nejasnosti. Ale vycházelo odtud nádherné světlo. Pochopila jsem, že je to nevyhnutelný proces transformace náš všech. Ve svých knížkách popisuji předchozí tranformační události.

 

Ze srdce Matky Země k nám bude proudit posilující světlo, které může přivést k pochopení problémů a nalezení nápravy. Je nutné nepropadat skepsi, strachu, pocitu lítosti a zášti.

 

Další posun je možný 17.7. tohoto roku, kdy z oblasti Jupitera přijde nádherné tyrkysové světlo, něco jako mlžný opar.

Obrovská transformační síla. Půjde o to, aby lidé přijmuli věci, které předtím nemohli pochopit.

 

Každý si může vybrat, zda do tohoto portálu chce vstoupit.

Stále se zvyšují vibrace Země. Viděla jsem kolem planety nádherný světelný kruh, kde jsem vnímala světelné a mimozemské bytosti, které jsou ochotné nám pomoci.

 

Můžeme žádat i archanděle, zejména archanděla Metatrona, který spojuje lidi s Bohem a Matkou Zemí.

Žádost archandělovi Metatronovi

 Prosím, abys poslal své světlo do celého mého bytí, abych mohl/a být očištěn/a od negativních energií, strachů, stagnujících energií, nechtěných zvyků a systémů přesvědčení a mé bytí bylo připraveno k přijetí světla.

Pomoci může archanděl Sandalfon, dvojče Metatrona.  Můžeme ho požádat o léčivý Boží pramen.

Sandalfon je nositel výjimečného světla, pomáhá rozpouštět zábrany, omezení, předsudky nebo obavy, učinit krok, který je důležitou součástí našich životů. Léčí rány našeho srdce a umožňuje se radovat z krás světa, smiřuje s bolestnými zážitky. Podporuje všechny formy způsobu zrodu, duchovního i tělesného.  Jeho energie zahrnuje i možnost uskutečnění snů a přání. 


Také mohou pomáhat Nanebevzatí Mistři, předkové v lidském nebi, kteří dostali milost.

Je vhodné meditovat, čerpat energii z přírody, změnit stravu i přístup k životu. Pochopit svůj karmický úkol.

 

Světelné brány, které se otevřely a budou otevírat umožnují lidem tzv samoléčení.

   

 

 


 

 

                 Má nová knížka

 

 

 

V této své knížce popisuji události karmického roku 2020. Poukazuji hlavně na negativní vliv vysílačů, eletrosmogu, který má zhoubný vliv na živé organismy. Nejen z hlediska fyzického, ale i duchovního. Škodlivé frekvence způsobující nízké vibrace, ničí nejen tělo, ale mohou způsobit i zánik duše. Je třeba pochopit i to, co je mezi nebem a zemí. Pochopit zákony vyššího řádu. Procházíme čím dál těžšími zkouškami, kdy jde o naše zdraví i svobodu.

Nenechme se manipulovat! Přesvědčovat o něčem, o čem nejsme sami přesvědčeni! Nenechme se zastrašovat! Temnota světlo nikdy nepřemůže!

Moje knížky jsou tu od toho, aby lidi vedly tím správným směrem. Nejdůležitější je změnit životní styl, životosprávu, způsob myšlení a chovat se v souladu s duchovními i karmickými zákony.

 

Objednávky pouze u autorky na tel. 606 522 212 nebo na emailu:  st.renata@centrum.cz

 

 

 

  Moje knížka s klientkou na ostrově Tenerife.

 

 

Moje další knížka:

 

 

Velmi užitečná brožurka,přehled esoterických oblastí v kostce,důležité zásady čistoty těla i duše,duchovní příčiny nemocí, přivtělené duše, astrologie, numerologie, léčivé kameny, stromy, kočky, léčení barvami, o čakrách, archandělech, mistrech a andělských číslech, očista fialovým plamenem, ochranná mantra a rituály. 

 

Objednávky pouze u autorky na tel. 606 522 212 nebo na emailu:  st.renata@centrum.cz

 

Meditace na navýšení spirituální úrovně vědomí a přijetí Kristova světla:

https://youtu.be/JobyOIE-tKg

 

 

Plejádský léčivý symbol proti koronaviru

 

 

 

 

Básně mé dcery, je to její první knížka. Už ve svých pěti letech určovala lidem zdravotní diagnózy pomocí svých kreseb, studentka Vyšší školy zdravotní, má velký dar věštit z karet a ovládá i meditace.

 

 

 

Můj kocour Mikeš ví, že moje knížky mají léčivé vibrace - ♥☺♥☺♥☺!!!

 

 

Meditace na Youtube přesunuty do složky Meditace.

 

Rozhovor "Mezi nebem a zemí" naleznete ve složce Publikované články.

 

 

    Křest knihy Markýza duchů 15.5.2015:

                           https://youtu.be/UobwzkDju

 

 

      Z rádia Svobodný vysílač v pořadu U Kávičky

      Čte Elli Staníková, kartářka a terapeutka.                                            www.ellistanikova.cz

             

                    https://youtu.be/s1MpuNnUxfQ

 

 

Student KU v Praze v oboru sociologie do své bakalářské práce s názvem Tanec čarodejnic využil pro svůj výzkum i mé poznatky.

Ukázka z jeho práce v sekci Ocenění.

    

 

ODKAZ na rozhovor na YouTube na adrese: www.youtube.com/watch?v=VlmQuDjGGm8

 Zde si můžete  poslechnout on-line můj rozhovor na TIP Rádiu s moderátorkou Editou Dvořákovou.

 

Z koncertu Michala Davida v Třebíči.

Věnovala jsem svému nejoblíbenějšímu zpěvákovi dvě knížky, byl moc rád, věří na esoteriku a minulé životy.

 

 

 

  UČÍM I LIDI DÍVAT SE TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM, JÍT CESTOU KE ŠTĚSTÍ, LÁSCE A ZDRAVÍ, ZA POZNÁNÍM SVÉ DUŠE.

 

  • František z Assisi:  BOŽE, DEJ MI POKOJNOU MYSL, ABY JSEM PŘIJAL VĚCI, KTERÉ ZMĚNIT NEMŮŽEME. DEJ MI SÍLU, ABYCH ZMĚNIL VĚCI, KTERÉ ZMĚNIT MŮŽEME. A DEJ MI MOUDROST, ABYCH ROZLIŠIL JEDNO OD DRUHÉHO.
  •  

Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo, tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé tělo.


 

                     "Cestou ke štěstí"

 

Důležitá je víra, trpělivost a pokora.